/Files/images/golovna/Набір до 1 класу-НРЦ.jpeg


/Files/images/Снимок (2).JPG

До закладу зараховуються:

- глухі діти;

- діти зі зниженим слухом (слабочуючі);

- діти з порушеннями слуху у поєднанні з іншими порушеннями;

- діти з порушеннями слуху – носії кохлеарних імплантів;

- діти з глибокими порушеннями мовлення (за відсутності порушень інтелектуального розвитку);

- діти з помірно вираженими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями (за відсутності порушень інтелектуального розвитку);

- діти з розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення (за відсутності порушень інтелектуального розвитку).


Зарахування до КЗ «Кропивницького навчально-реабілітаційного центру», здійснюється на підставі заяви одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”;

- карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о “Карта профілактичних щеплень”. (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

- довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності).


Адреса: м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова,19

Телефон: 33-93-27, 050-25-06-440, 066-59-11-582

E-mail: nvo_kirov@ukr.net

Cайт: http://specialschool3.edukit.kr.ua/

Група у Facebook: перейти за посиланням: wym-1668590542540