...


центр Міської ради міста Кропивницького»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор центру

___________ В.І. Фундова

01 вересня 2020 р.

ПРАВИЛА
ПОВЕДІНКИУЧАСНИКІВОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ

Комунальний заклад «Кропивницький навчально-реабілітаційний

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки учасників освітнього процесу базуються на чинному законодавстві України.

1.2. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

ІІ. Ми – у безпеці

2.1. Учням приходити до школи за 10-15 хвилин до початку навчальних занять, займати своє робоче місце, готувати все необхідне навчальне приладдя до уроку;

2.2. Школа – територія, на якій не місце для зброї, вибухових або вогненебезпечних предметів та речовин; спиртних напоїв, наркотичних речовин, сигарет (електронних – також); шокерів, газових балончиків, ножів та інших небезпечних предметів;

2.3. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у центрі та за його межами;

2.4. Дотримуватися правил безпеки (пожежної безпеки, правил вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять);

2.5. Використовувати навчальне та спортивне обладнання з дотриманням вимог безпеки;

2.6. Учням йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів або медичної сестри (попередньо узгодивши з батьками);

2.7. Використовувати інтернет ресурси виключно з навчальною метою;

2.8. Не відвідувати сайти, які містять непристойну, заборонену, нелегальну інформацію, насильство тощо;

2.9. Використовувати інформацію з інтернет ресурсів з обов’язковим посиланням на джерело (дотримання принципів академічної доброчесності);

2.10. Не зберігати і не поширювати інформацію, яка містить персональні дані, крім випадків, визначених законодавством;

2.11. Не поширювати інформацію, що може образити інших осіб або заподіяти їм шкоду.

ІІІ. Ми – ввічливі

3.1. Висловлювати свої погляди, не зачіпаючи гідності і почуттів інших людей;

3.2. Проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших;

3.3. Звертатися один до одного шанобливо;

3.4. Бути стриманим;

3.5.Уважно слухати, коли інші говорять;

3.6. Піклуватися про те, що нас оточує, берегти навчальне обладнання, меблі, книги.

ІV. Ми – старанні і наполегливі у навчанні

Учням:

4.1. Не запізнюватися та не змушувати на тебе чекати;

4.2. Не боятися визнавати свої помилки;

4.3. Навчатися старанно та сумлінно;

4.4.Розвивати свої здібності;

4.5. Вести здоровий спосіб життя поважати думки та переконання інших;

4.6. Поважати власність інших(інтелектуальну в тому числі);

4.7.Поважати цінності навчально-реабілітаційного центру;

4.8. Серйозно ставитися до навчання;

4.9. Сумлінно працювати на уроках та під час виконання домашніх завдань;

4.10. Відповідально ставитися до виконання доручень;

4.11. Берегти майно НРЦ , дбати про чистоту й порядок на території центру.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРОПИВНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

25006, м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова, 19

e-mail: nvo_kirov@ukr.net; телефон: 33-93-27

ЄДРПОУ 31975219

НАКАЗ

від «19» січня 2022 року №7/о

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», наказів Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» і від 26 лютого 2020 року №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», наказу управління освіти Кропивницької міської ради від 31 грудня 2021 року №760/о «Про створення безпечного освітнього середовища, профілактику булінгу у закладах освіти»та з метою створення безпечного освітнього середовища в закладі, попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити план заходів по створенню безпечного освітнього середовища, профілактики булінгу серед неповнолітніх у НРЦ (додаток 1).

2.Педагогічним працівникам:

Неухильно виконувати вимоги Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», наказів Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» і від 26 лютого 2020 року №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

3. Практичному психологу Світлані СЛЮСАРЕВІЙ

3.1.Розробити заходи на виконання рекомендованого плану, затвердженого п.1 даного наказу.

3.2. Оновити інформацію у розділі про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу.

4.Подовжити дію комісії з виявлення фактів булінгу та реагування на них, створеної наказом директора закладу від 18.02.20 року №29/о «Про створення комісії щодо запобігання та протидії боулінгу та затвердження складу комісії»

5.Заступнику директора з НВР Вікторії ДУБІНІНІЙ:

5.1.Забезпечити виявлення випадків жорстокого поводження по відношенню до дітей та своєчасне інформування Головного управління національної поліції України та управління освіти про випадки булінгу серед учнів та вжиття конкретних заходів щодо їх попередження та недопущення в учнівському середовищі.

5.2.Включити до посадових інструкцій педагогічних працівників обов’язки щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

5.3.Провести оцінювання службових приміщень (роздягальні, душові кабінки, туалетні кімнати, коридори) та шкільного подвір’я на предмет небезпеки.

5.4.Посилити контроль за чергуванням вчителів .

5.5. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

5.6.Підвищувати рівень персональної відповідальності класних керівників та вчителів-предметників за дотриманням чинного законодавства.

6.Класним керівникам 1-12 класів , вихователям ГПД та д/г:

6.1.Опрацювати на засіданні методичної об’єднання класних керівників лист МОН України № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020-2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

6.2.Дотримуватися алгоритму дій працівника закладу у разі виявлення випадку булінгу (цькування).

6.3Припиняти будь-які прояви глузування, насилля, цькування і просто нетолерантного ставлення у дитячому колективі. Виконувати свої функціональні обов’язки щодо об’єднання класу (групи), згуртування дітей.

6.4.Проводити виховні години з теми «мобінг, булінг» за участю практичного психолога, соціального педагога. За згодою залучати представників поліції, фахівців управління з питань захисту прав дітей.

6.5.Розповідати неповнолітнім про наслідки насилля, цькування, про відповідальність за такі дії, формувати у них ефективні стратегії поведінки в таких ситуаціях, вчити, як захистити себе і допомогти іншому.

6.6.Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей.

6.7.Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодіння дітьми навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

7.Практичному психологу Світлані СЛЮСАРЕВІЙ, соціальному педагогу Тетяні ДУДАРЄВІЙ:

7.1.У випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення вдома, з боку однолітків, працівників закладу освіти або інших осіб керуватися Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядком застосування заходів виховного впливу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019№ 1646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394.

7.2.Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури педагогів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

7.3.Спрямовувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей та учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів булінгу.

7.4.Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти.

8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Валентина ФУНДОВА

______________Вікторія ДУБІНІНА

______________

______________Світлана ЗАВГОРОДНЯ

______________

______________Іна КАРПЕНКО

______________

______________Ніна КУРЛОВА

______________

_______________Богдан ГОРЕЛЕНКО

_______________

_______________Віра СОЛОДОВНІКОВА

_______________

_______________Марина МОЛОДЧЕНКО

_______________

_______________Юрій КОЛБАСЮК

_______________

_______________Лариса БОЙКОВА

_______________

_______________Світлана ВОДЗИНСЬКА

_______________

_______________Наталія РУДЬ

_______________

_______________Ірина ВОВК

_______________

_______________Юрій ІВАНОВ

_______________

_______________Світлана КАЛІНКА

_______________

_______________Ольга ШЕВЧЕНКО

_______________

_______________Світлана СЛЮСАРЕВА

_______________

_______________Ада СТЕЦЕНКО

_______________

______________Ала ДУДНІК

______________

______________Ольга САВЧЕНКО

______________

______________Ольга МЄЗЄНЦЕВА

______________

______________Ольга КУБИШКІНА

______________

______________Тетяна ЧУДНОВСЬКА

______________

______________Людмила СІГОВА

______________

______________Лариса РАДЧЕНКО

______________

______________Тетяна КАЛАШНИК

______________

Додаток 1

до наказу

від 19.01.2022 р №7/о

Заходи

по створенню безпечного освітнього середовища,

профілактики булінгу серед неповнолітніх у НРЦ

Зміст заходу Виконавці Термін виконання
1. Затвердити та оприлюднити на веб-сайті закладу план заходјв щодо запобігання та протидії булінгу серед неповнолітніх Вікторія ДУБІНІНА Світлана СЛЮСАРЕВА Щороку
2. Забезпечити виявлення випадків жорстокого поводження по відношенню до дітей, проявів насилля, булінгу (цькування) Вікторія ДУБІНІНА Постійно
3. Невідкладно інформувати про випадки булінгу Головне управління Національної поліції та управління освіти Кропивницької міської ради Вікторія ДУБІНІНА Постійно
4. Оновити інформацію у розділі про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу : правила поведінки здобувачів освіти; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі ; порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, педагогічних працівників, інших осіб; порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу; корисні посилання для здобувачів освіти, батьків, законних представників, педагогічних працівників щодо протидії булінгу. Світлана СЛЮСАРЕВА Тетяна ДУДАРЄВА Постійно
5. Проводити роз’яснювальну роботу серед неповнолітніх та батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи Вікторія ДУБІНІНА Світлана КАЛІНКА Класні керівники Вихователі ГПД,д/г Постійно
6. Проводити перевірку приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу. Вікторія ДУБІНІНА Постійно
7. Проводити наради з різними категоріями працівників (вчителі-предметники, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, вихователі, медичний персонал, технічний персонал) щодо профілактики булінгу Вікторія ДУБІНІНА Щороку
8. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках Класні керівники Вихователі ГПД,д/г Постійно
9. Забезпечити вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з рішенням комісій закладів освіти з розгляду випадків булінгу) (цькування) Світлана СЛЮСАРЕВА Тетяна ДУДАРЄВА Постійно
10. Забезпечити координацію діяльності та взаємодії між закладом та іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з метою урахування пропозицій до планів заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти Вікторія ДУБІНІНА За потребою
11. Здійснювати просвітницьку роботу в напрямку вдосконалення психолого – педагогічної культури педагогічних працівників, учасників ocвітнього процесу, батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри. Світлана СЛЮСАРЕВА Тетяна ДУДАРЄВА Постійно
12. Проводити моніторинг ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення Вікторія ДУБІНІНА Не рідше одного разу на півріччя

/Files/images/protidya_bulngu/52676622_2135116893232050_9126440384535199744_n.jpg

Уповноважена особа для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та /або отримання заяв /повідомлень від постраждалих осіб від насильства в закладі заступник директора з НВР Дубініна В.М. тел 0502506440

Cлужби підтримки у випадку домашнього насильства

Перелік організації та установ,

служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід

звернутися у випадку домашнього насильства

· Урядова гаряча лінія з попередження домашнього насильства –1547

· Національна “гаряча лінія” з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і ґендерної дискримінації 0-800-500-335 (зі стаціонарного) або 116-123 (з мобільного) (цілодобово, безкоштовно, анонімно та конфіденційно) для отримання консультацій юриста або психолога.

· Національна дитяча “гаряча лінія”: 0-800-500-225 або 116-111.

· Національна поліція: 102.

· Про випадки вчинення домашнього насильства можна повідомляти управління молоді та спорту Кропивницької міської ради за телефоном (0522)35 83 12 або надсилати повідомлення на електронну пошту:umc@krmr.gov.ua

· Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради за телефоном (0522)35 83 36 або надсилати повідомлення на електронну пошту: upravlditey@krmr.gov.ua

· Управління освіти Кропивницької міської ради за телефоном (0522)35-83-48 або надсилати повідомлення на електронну пошту: osvita@krmr.gov.ua

Кібербулінг. Як я перестала бути жертвою.

Для перегляду перейти за посиланням

wym-1619434089977


Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

Перейти за посиланням

wym-1584545057085


Порядок реагування на випадки булінгу

wym-1612849324853


Добірка матеріалів із протидії булінгу в школі

Перейти за посиланням

wym-1584545236595


План

заходів по КЗ «Кропивницький навчально-реабілітаційний центр

Міської ради міста Кропивницького»

по запобіганню та протидії булінгу.

№ п/п Назва заходу Термін виконання З ким проводиться Виконавці
1. Обговорити наказ МОНУ від 28.12.2019 №1646. «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» Вересень Педагогічні працівники Заступник директора з НВР Дубініна В.М.
2. Провести навчання щодо відпрацювання Порядку реагування на випадки булінгу та порядку застосування виховного впливу Вересень Педагогічні працівники Заступник директора з НВР Дубініна В.М.
3. Розробити та затвердити план спільних дій з представниками правоохоронних органів Вересень Заступник директора з НВР Дубініна В.М. Практичний психолог Слюсарева С.Г.
4. Розробити та затвердити план спільних дій з управлінні з питань захисту прав дітей м.Кропивницького Вересень Заступник директора з НВР Дубініна В.М. Практичний психолог Слюсарева С.Г.
5. Ознайомити всіх учасників освітнього процесу з антибулінговою політикою Вересень Педагогічні працівники Заступник директора з НВР Дубініна В.М.
6. Організувати постійне чергування в місцях загального користування Постійно Заступник директора з НВР Дубініна В.М.
7. Спостерігати за поведінкою учнів під час освітнього процесу Постійно Класні керівники,вчителі-предметники, вихователі ГПД
8. Організувати перегляд презентації «Булінг у дитячому середовищі:причини ,наслідки та шляхи його подолання з подальшим обговоренням Вересень Практичний психолог Слюсарева С.Г
9. Підготувати пам'ятки для батьків та педагогів про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Практичний психолог Слюсарева С.Г.
10. Провести заняття з елементами тренінгу Стоп булінг (методичне об’єднання класних керівників) Жовтень Педагоги Практичний психолог Слюсарева С.Г.
11. Організувати круглий стіл «Сім’я і школа : дитинство без жорстокості та насилля» Жовтень Учні 5-11 Практичний психолог Слюсарева С.Г.
12. Коло спілкування «Толерантність – дорога до миру». (виготовлення долоньок,веселки ) Листопад 1-4 класи Практичний психолог
13. Заняття з елементами тренінгу «Профілактика булінгу в освітньому середовищі» Листопад 5-11 класи Практичний психолог
14. Переглянути та обговорити тематичні мультфільми щодо попередження булінгу та кібербулінгу: -Мультфільм «Про пташок» -Мультфільм «Вірте у любов, вірте у Різдво» Листопад - грудень 1-4 класи Практичний психолог
15. Взяти участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства». Виховні години, бесіди, виставки малюнків з теми «Булінг в учнівському середовищі». Листопад-грудень 1-11 класи Класні керівники, вихователі ГПД, практичний психолог
16. Провести просвітницьку роботу для батьків на теми «Stop – боулінг.» Січень Батьки Практичний психолог
17. Консультувати класних керівників, з проблемних ситуацій Протягом року (За потребою) Педагоги Практичний психолог
18. Проводити тематичні бесіди, відеолекції, тренінгові заняття щодо запобігання та протидії булінгу, формування моральних цінностей Протягом року Учні Класні керівники, практичний психолог
19. Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів Лютий Учні, педагоги Практичний психолог
20. Організувати проведення години спілкування «Агресія – перший крок до насильства» Березень Учні Практичний психолог
21. Співпрацювати з територіальними органами поліції,службою у справах дітей Постійно Адміністрація, практичний психолог

Комунальний заклад

«Навчально-виховне об’єднання № 3

«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

25006, м. Кропивницький, вул. Куроп`ятникова, 19

e-mail: nvo_kirov@ukr.net; телефон: 33-93-27

ЄДРПОУ 31975219

НАКАЗ

«18» лютого 2020 року № 29 /о

Про створення комісії щодо запобіганню та протидії

булінгу та затвердження складу комісії

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», виконання листа управління освіти Міської ради міста Кропивницького та з метою створення безпечного освітнього середовища

НАКАЗУЮ:

1.Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу та затвердити у такому складі:

Голова комісії – Фундова В.І., директор закладу

Заступник голови – Дубініна В.М., заступник директора з НВР

Секретар комісії – Калінка С.М., педагог організатор

Члени комісії: Слюсарева С.Г., психолог

Вовк І.В., голова МО класних керівників та вихователів;

Солодовнікова В.П., класний керівник 12 класу;

Курлова Н.Д., класний керівник 10 класу;

Кулік А.О., сестра медична;

2.У випадках скликання комісії до її роботи залучати батьків та класних керівників, чиї діти причетні до випадків булінгу.

3. З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання комісії та залучати батьків учнів до її засідань.

4. До роботи комісії залучати уповноважених осіб Національної поліції України та Служби у справах дітей.

5. Класним керівникам та вихователям постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями, вихованцями та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.

6. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну відповідальність за випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи колег по роботі.

7. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

/Files/images/Снимок2.JPG

/Files/images/protidya_bulngu/2.jpg

/Files/images/protidya_bulngu/3.jpg

/Files/images/protidya_bulngu/52770524_2135116796565393_791507909388271616_n.jpg

/Files/images/protidya_bulngu/53318694_2135116793232060_1934140523484807168_n.jpg

/Files/images/protidya_bulngu/7.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 667