СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»

Перейти за посиланням wym-1711636748387


Комунальний заклад "Кропивницький навчально-реабілітаційний центр Міської ради міста Кропивницького" організовує свою діяльність у відповідності до нормативно-законодавчих актів:

1. Закони України:

- «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VІІІ;

- «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-XIV;

- Про засади держаної мовної політики (зі змінами) від 03.07.12№ 5029-VI;

- «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

- «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року№ 280/97-ВР (зі змінами);

- «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року№ 2628-III.

2. Укази Президента України:

- «Національна доктрина розвитку освіти» від 17.04.2002 р. №347/2002;

- «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р.№489/95;

- «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008;

- «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні» від 25.06.2013 р. №344/2013

3. Постанови Кабінету Міністрів України:

- «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 р. №1392;

- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р.№462;

- «Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 р. № 607;

- "Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти" № 677 від 24 червня 2018 року;

- «Про затвердження Положення про класного керівника» від 06.09.2000 № 434 (з урахуванням змін від 29.06.2006 N 489).

4. Постанова Головного державного санітарного лікаря України

- наказ МОЗУ від 20.02.2013 р. № 144, затвердженого в Міністерстві юстиції України 14.03.2013 р. за № 410/2294214.03.2013 р. про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів».

5. Накази Міністерства освіти і науки України

- Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 26.07.2018 року № 814 (зі змінами наказ №917 від 16.08.2018р) Додаток № 1 (1 клас);

- Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 25.06.2018 року № 693 таблиця № 4 (2,3 класи);

- Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 12.06.2018 року №627 таблиця № 6 (7,9 класи);

- Типова освітня програма затверджена наказом МОН України від 21.06.2018 року № 668 таблиця № 3 (11,12 класи);

- «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічнихпрацівників» від 06.10.2010 р. №930;

- «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

- «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти від 21.08.13 року №1222;

- «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від 13.04.11 року №329 (з додатками);

- «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127 зі змінами№616 від 02.07.2009 року);

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

- Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2012 роки затверджено Указом Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015;

- Лист МОНУ від 07.08.2018 р. №1/9-186 Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році

- Наказ Міністерства від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

- «Про затвердження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 31.10.2011 р. №1243;

- «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти» від 14.04.2008 р. №319;

- «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти №572 (z0844-02) від 09.10.2002) № 128 від 20.02.2002р.;

6.Положення

- «Про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку затвердженого наказом МОНУ №852 від 15.09.2008 р.;

- «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою КМУ №305 від 12 березня 2003 р.

7. Навчальні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей, основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів.

8. Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

9. Інші акти законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 1191