Пояснювальна записка

до робочих навчальних планів

НВО №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

на 2018/2019 навчальний рік

Згідно з пунктом 1.1 Статуту Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 21 грудня 2012 року № 2174, заклад є корекційно-відновлювальним закладом який задовольняє потреби дітей з вадами слуху в загальній освіті, спеціальній допомозі та реабілітації.

Мова навчання українська. Робочі навчальні плани закладу на 2018/2019 навчальний рік складено відповідно листа МОНУ №1/9-485 від 06.08.2018 року «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році» та погоджені на засіданні педагогічної ради від 29 серпня 2018 р. (протокол № 1) для 1–12 класів, а саме:

· І ступінь

(1 клас) - Складено за Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 року № 814 (зі змінами наказ №917 від 16.08.2018р) Додаток № 1

(2,3 класи) - Складено за Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018 року № 693 таблиця № 4

· ІІ ступінь

(7,9 класи) – Складено за Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН України від 12.06.2018 року №627 таблиця № 6

· ІІІ ступінь

(11,12 класи) – Складено за Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН України від 21.06.2018 року № 668 таблиця № 3

Викладання предметів інваріантної складової навчальних планів проводиться згідно програм затверджених Міністерством освіти і науки України. Навчальні предмети, на вивчення яких виділено непарну кількість годин, відповідно до навчальних програм і Методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році будуть вивчатися в такі терміни.

Клас Навчальний предмет Передбачена кількість годин на рік Кількість годин за термінами навчання
Упродовж навчального року І семестр ІІ семестр
11-й Історія України 51 год. 1-3 тиждень – 1 година 2-4 тиждень – 2 години
Географія 51 год. 1-3 тиждень – 1 година 2-4 тиждень – 2 години
Художня культура 17 год. 2-4 тиждень – 1 година
12-й Астрономія 17 год. 1-3 тиждень – 1 година
Художня культура 17 год. 1-3 тиждень – 1 година
Історія України 51 год. 1-3 тиждень – 2 година 2-4 тиждень – 1 години
Людина і Світ 17 год. 1-3 тиждень – 1 година
Екологія 17 год. 2-4 тиждень – 1 година
Біологія 51 год. 1-3 тиждень – 1 години 2-4 тиждень – 2 години

Варіативну складову типових навчальних планів використано на поглиблене вивчення:

1. Інформатика у 11 класі відповідно:

- Навчальна програма

Інформатика Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень

Сайт https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/inf-ak.pdf

2.Математика у 7,9 класах відповідно:

Навчальні програми для 5-9(10) класів загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей.

- Алгебра 8-10 клас. Укладачі Комінарець Л.О. Київ-2016 р.

Навчальні програми для 5-9(10) класів загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей.

- Геометрія 8-10 клас. Укладачі Комінарець Л.О. Київ-2016 р.

3.УЖМ у 11,12 класах відповідно:

- Програми «Українська жестова мова» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (далі – спеціальних ЗНЗ) для дітей глухих та зі зниженим слухом. Адамюк Н. Б. підг.,

1-12 класи. 2010р.

4. Технології у 11,12 класах відповідно:

- Програми «Технології» 10-11 класи (Рівень стандарту)

Виконання навчальних програм буде здійснено за рахунок розширення годин в календарному плануванні.

Корекційно-розвивальна робота проводиться на корекційно-розвиткових заняттях по розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови.

1. Підготовчий, 1,2 класи за програмою РСЗТСМ та ФВ у глухих дітей (підготовчий, 1-5 класи) для навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів, Київ – 2016

( Автори: О.Ф. Федоренко, О. М.Ломакіна, В. В Васильєва, Л. Ф. Юхимович, Ю. М.Аркуша)

2. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» для 6-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (спеціальних та з інклюзивним навчанням), навчально-реабілітаційних центрів /О.Ф. Федоренко, В. В Васильєва, Л. Ф. Юхимович, Е. С. Ільченко. – К., 2016.

3. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» для 11 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (спеціальних та з інклюзивним навчанням), навчально-реабілітаційних центрів/О.Ф. Федоренко, М.В. Коноваленко, І.В. Автономова, О.М. Різоль. – К., 2016.

Відповідно Закону України «Про освіту», 2018/2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня 2018 року святом День знань і закінчується не пізніше 31 травня 2019 року. На основі спільного рішення педагогічної ради та ради закладу від 29 серпня 2018 року (ухвала №1/1)

1,2,3 класи 7,9 класи 11,12 класи
Від До Від До Від До
І семестр 03.09.2018 29.12.2018 03.09.2018 29.12.2018 03.09.2018 29.12.2018
ІІ семестр 14.01.2019 31.05.2019 14.01.2019 31.05.2019 14.01.2019 31.05.2019
Екскурсії, навчальна, навчально-виробнича практика 1,2,3 класи 7,9 класи 11,12 класи
Впродовж навчаль-ного року Впродовж навчаль-ного року Впродовж навчаль-ного року Впродовж навчаль-ного року Впродовж навчаль-ного року Впродовж навчаль-ного року
Канікули Осінній Зимові Весняні
Від До Від До Від До
16.10.2018 26.10.2018 02.01.2019 13.01.2019 01.04.2019 07.04.2019

Навчальні екскурсії та навчальна практика організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 року №1/9-61. Терміни їх проведення орієнтовні. Години навчальних екскурсій і навчальної практики проведені відповідно до плану роботи чи наказу по закладу в поза навчальний час упродовж навчального року зараховуються в його структуру.

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» працює у режимі «повного робочого дня» , тому статутом передбачено відкриття груп продовженого дня в 2018/2019 навчальному році в закладі функціонуватиме 7 класів та 3 груп продовженого дня (1,2,3,7,9,11,12 класи). Кількість дітей – 25.

Режим роботи НВО – цілодобово.

Дошкільне відділення:

· групи загального розвитку з 07:00 до 19:00; 07.00-17.30

· спеціальна дошкільна група з 07:00 до 19:00;

Шкільне відділення: з 08:00 до 18:15;

Інтернатне відділення: з 18:15 до 08:00 наступного дня.

Заклад працює за п'ятиденним робочим режимом.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

За необхідністю можлива робота НВО у вихідні дні.

Тривалість уроків у підготовчому, 1 класах - 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-12 класах - 45 хвилин. На кожному уроці після 20 хвилин проводиться п'ятихвилинна фізкультурна пауза з використанням лікувально-корегуючих вправ.

Директор закладу В.І. Фундова


Перелік освітніх програм

для навчання дітей з порушеннями слуху в закладі

№ п/п Назва Автор Клас
Рік
видання
1. Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська жестова мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Предметно-практичне навчання», «Сходинки до інформатики», «Образотворче мистецтво» За ред. Жук В.В. підг., 1-4 2014
2. Програма «Українська жестова мова» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (далі – спеціальних ЗНЗ) для дітей глухих та зі зниженим слухом Адамюк Н.Б. підг., 1-12 2010
3. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних ЗНЗ для глухих дітей ФоростянО.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В.М. 1-4 2017
4. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для підготовчих, 1-4 класів спеціальних ЗНЗ для дітей з порушеннями слуху Вовченко О.А. підг., 1-4 2016
5. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» для підготовчих, 1-5 класів спеціальних ЗНЗ Федоренко О.Ф., Ломакіна О.М., ВасильєваВ.В, Юхимович Л.Ф., АркушаЮ.М. підг., 1-5 2016
6. Програма пропедевтичного навчально-розвиваючого курсу з основ інформатики «Крок у завтра» для учнів 5-9 класів спеціальних ЗНЗ для дітей глухих та зі зниженим слухом Желєзняк О.В., Гордієнко Т.П., Желєзняк Н.К. 5-9 2010
7. Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська жестова мова», «Українська література», «Іноземна мова», «Світова література», «Історія України», «Математика», «Інформатика», «Природознавство», «Трудове навчання», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Образотворче мистецтво» За ред. Жук В.В. 5 2014
8. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 класів спеціальних ЗНЗ для глухих дітей ФоростянО.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В.М 5-10 2017
9. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних спеціальних ЗНЗ для глухих дітей Вовченко О.А. 5-10 2017
10. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» для 6-10 класів спеціальних ЗНЗ Федоренко О.Ф., Васильєва В.В., Юхимович Л.Ф., Ільченко Е.С. 6-10 2017
11. Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей: «Українська мова»; «Українська література»; «Українська жестова мова», «Англійська мова»; «Зарубіжна література»; «Історія України»; «Всесвітня історія»; «Математика»; «Алгебра»; «Геометрія»; «Біологія»; «Географія»; «Фізика»; «Хімія»; «Музичне мистецтво»; «Образотворче мистецтво»; «Трудове навчання»; «Інформатика»; «Основи здоров’я»; «Фізична культура» За ред. КолупаєвоїА.А., ЖукВ.В. 6-7 2015
12. Комплект навчальних програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей 8-10 класи ((хімія, українська література, зарубіжна література, геометрія, алгебра, інформатика, всесвітня історія,іноземна (англійська) мова, біологія, правознавство, фізика, мистецтво, фізична культура, українська мова, українська жестова мова, трудове навчання, географія, історія України, основи здоров’я) Жук В.В., Таранченко О.М., Шевченко В.М., Литвинова В.В., Адамюк Н.Б. 8-10 2016
13. Програма з інформатики для 10 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом Желєзняк О.В., Гордієнко Т.П., Желєзняк Н.К. 10 2010
14. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» для 11-12 класів спеціальних ЗНЗ Федоренко О.Ф., Васильєва В.В., Юхимович Л.Ф., Ільченко Е.С. 11-12 2017
15. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) 11-12
Кiлькiсть переглядiв: 285

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.