ЗВІТ КЕРІВНИКА КЗ «НВО №3 «СПЕЦІАЛЬНА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ-ДИТЯЧИЙ САДОК» ФУНДОВОЇ В.І. ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ В 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018/2019 навчального року.

Заклад керується у своїй діяльності Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

НВО №3 є комунальною власністю міської ради міста Кропивницького. Будівля закладу прийнята в експлуатацію в 1972 році.

На початок 2018/2019 навчального року в закладі навчалося 24 учні та 108 вихованців дошкільного відділення. Було укомплектовано 7 класів із середньою наповнюваністю 4 учні та 5 дошкільних груп із середньою наповнюваністю 25 дітей. Протягом навчального року до дошкільного відділення зараховано 20 дітей. На кінець навчального року в закладі навчається 24 учні та 115 вихованців дошкільного відділення.

Режим функціонування – п’ятиденний, початок навчальних занять о 8.00.

Сова навчання – українська. В ДНЗ виховуються діти віком від 2 до 6 років, з режимом роботи 10,5; 12 годин на день та трьохразовим харчуванням.

Кадрове забезпечення навчального закладу

У2018/2019 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть технічного персоналу) враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.

Кількісний склад педагогічних працівників відповідає штатному розпису.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем:

- спеціалістів вищої категорії – 11 осіб

- спеціалістів І категорії – 8 осіб

- спеціалістів ІІ категорії – 2 особи

- спеціалістів – 2 особи

Педагогічне звання має 1 вчитель

- старший вчитель – 6 осіб

- вчитель-методист – 2 особи

Навчальне навантаження дітей відповідало робочим навчальним планам та складено відповідно до потреб школярів і спрямоване на гуманізацію та диференціацію навчально-виховного процесу.

Два рази на рік за результатами 1 та 2 семестрів проводився моніторинг навчальних досягнень. Його результати оприлюднювались на педагогічній раді та батьківських зборах.

Педагогічним колективом досягнуті певні успіхи в навчанні і вихованні учнів та вихованців. На кінець навчального рок90% учнів мають достатній рівень знань. Такі результати досягнуті завдяки повсякденній кропіткій роботі вчителів та вихователів закладу: вчителів-предметників Дубініній В.М., Карпенко І.В. Колбасюку Ю.В., Гореленку Б.Л., Курловій Н.Д., Солодовніковій В.П., Іванову Ю.П.; вчителів початкових класів Завгородньої С.В., Вовк І.В.; вчителів-дефектологів Бойкової Л.В, Рудь Н.Г., Водзинської С.В.; вихователя ГПД Шевченко О.Г.; вихователів дошкільних груп Дудник А.М., Савченко О.М., Колісник А.С., Мєзєнцевої О.П., Кириленко Т.Л., Кубишкіної О.В., Чудновської Т.О., Палазієнко Н.А., Немченко О.О.

Діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію єдиної методичної проблеми закладу: «Підвищення якості освіти, оновлення змісту й форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів, вихователів та вихованців».

В цьому напрямку робота велася з залученням батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу в закладі, завдяки цьому було досягнено взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості учнів та дошкільнят.

Показники успішності в початковій школі – достатній рівень.

Показники успішності в школі другого ступеня – достатній рівень.

Показники успішності в школі третього ступеня – достатній рівень.

Вся праця педагогів направлена на створення ситуації успіху.

1. Вчителі не бояться ставити хороші оцінки, якщо помічають хоча б мінімальний успіх учня. Адже не відчувши, що таке «відмінно», учень не прагнутиме до цієї оцінки.

2. На уроках педагоги надають дитині можливість почуватися особистістю. Поліпшують не лише самооцінку, але й самовпевненість, створюють ситуації успіху довіри.

Корекційна робота по РСЗТСМ та ФВ

Розвиток слухового сприймання та формування вимови протягом навчального року був одним з основних завдань навчально-реабілітаційного процесу дітей з вадами слуху та невід’ємною складовою навчально-реабілітаційного процесу у першу та другу половину дня яка передбачала диференційований підхід до навчання учнів, враховуючи рівень їх загального і мовленнєвого розвитку, характер і ступінь порушення слухової функції, можливості її розвитку. Системну слухомовленнєву роботу здійснювали вчителі-дефектологи з вищою фаховою підготовкою. Адміністрацією закладу протягом навчального року були відвідані індивідуальні та групові заняття з РСЗТСМ та ФВ таких педагогів: Бойкова Л.В., Карпенко І.В., Водзинська С.В.

Вчителі-дефектологи обізнані з вимогами навчальних програм, Державними стандартами загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та забезпечують її виконання. Тематика відвіданих індивідуальних занять всіма учителями планувалася у відповідності з вимогами програм, віковими та індивідуальними особливостями учнів.

Виховна робота

Пріоритетними питаннями у виховній роботі закладу є забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування її у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу, бути патріотом своєї держави.

Педагоги нашого закладу постійно працюють над вдосконаленням існуючих та розвитком інноваційних форм виховної роботи.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів та вихованців, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи закладу та реалізовувалась в ході міських , загальношкільних та позакласних заходів, які об’єднують здобувачів освіти усіх вікових груп конкурсними, концертно – розважальними програмами та тематичними заходами.

Виховна робота в закладі здійснювалась за напрямами: ціннісне ставлення до держави і суспільства, до людей до себе, до природи, до праці, до мистецтва, які реалізовувалися в ході проведення місячників:

- вересень – Місячник національно - патріотичного виховання на тему: «Щоб у серці жила Батьківщина»;

- жовтень – Місячник трудового виховання на тему: «Знання – це скарб. Праця – ключ до них»;

- листопад – Місячник превентивного та фізичного виховання на тему: «Ми за здоровий спосіб життя!»;

- грудень – Місячник морально - правового виховання на тему: « Живи за законами держави!»

- січень – Місячник громадсько-патріотичного виховання «Україно, ти в серці єдина!»

- лютий – художньо – естетичного виховання «І чужого научайтесь, і свого не цурайтесь!»

- березень – родинно- сімейного виховання на тему: Шануй батька свого і матір свою, щоб довгими були твої дні на землі»

- квітень – екологічного виховання на тему: «Моя земля – мій рідний дім»;

- травень – військово – патріотичного виховання «Безпека та мир в Україні – запорука щасливого дитинства!»

Основним напрямком виховної роботи протягом року було національно- патріотичне виховання.

За вимогою часу навчальний рік почався не шкільною лінійкою , а креативно, нестандартно. Весь колектив з хвилюванням готувався до цього дня. Зустрічали здобувачів освіти по – новому. В рамках освітньої реформи дітям було запропоновано побувати в різних творчих осередках, які підготували талановиті педагоги закладу. На шкільному подвір'ї діяли осередки: «Здоров'я», «Гри», «Мандрівника», «Митця», «Щастя і релаксу», «Ритму і музики».

Традиційно в закладі проводяться загальношкільні заходи :Міжнародний день глухих; Козацькі забави; Свято осені; Міжнародний день людей з інвалідністю; День Святого Миколая; 8 березня; Свято останнього дзвоника.

Участь у загальноміських заходах

З метою пропаганди здорового способу життя команда від закладу взяла участь у загальноміських змаганнях «Спортивне місто – здорова нація», за що були нагороджені «Сертифікатом на суму 6000 гривень»» від депутата Верховної ради України О.В. Горбунова. Підготовкою дітей займався вчитель фізкультури Гореленко Б.Л. Активними учасниками були: вчитель української мови та літератури Карпенко І.В., сім'я Буянових: Клавдія і Роман, мати нашого вихованця дошкільної групи Ладига Саманта, учні: Спано Даша, Пацкан Крістіна, Черевашко Марина, Сухін Богдан, Аліфанов Ігор, Сидоренко Ігор.

З метою виховання здобувачів освіти в дусі патріотизму, поваги до історії, культури, традицій та чеснот українського народу: гуманізму, милосердя та доброти в цьому році ми взяли участь у міському Фестивалі «Великдень у Кропивницькому», на якому представили Великодній кошик з подарунками для онкохворих дітей та поробки, які виготовляли разом з батьками та педагогами.

До Дня Святого Миколая здобувачі освіти нашого закладу долучилися до Міської акції по виготовленню вітальних листівок воїнам АТО та збору для них солодощів .

Тематичні зустрічі на базі нашого закладу:

з методистами «Кіровоградського обласного центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді» Лоцман Т.В., Кротенко О.М., які познайомили дітей з екологічними проблемами та природними ресурсами Кіровоградщини, використавши змістовну бесіду, дидактичні ігри та захоплюючий майстер – клас;

з представниками національної поліції Білобровою Оксаною Сергіївною – начальником відділу зв’язків з громадськістю УПП в Кіроворгадській області та старшим інспектором ВЗГ УПП Варіченко Ольгою в рамках Тижнів безпеки життєдіяльності та Тижнів права.

з провідним фахівцем з профорієнтації Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості Задорожним Тимуром Сергійовичем, який провів профорієнтаційний урок.

Екскурсії:

до Товариства сприяння обороні України. Кіровоградської Автомобільної школи, де досвідчений інструктор провів теоретичні і практичні заняття з ПДР;

до Управління юстиції в Кіровоградській області, де головним спеціалістом ПТУЮ в Кіровоградській області Піскун Вірою Михайлівною зі старшокласниками закладу було проведено правовий тренінг;

до Станції юних техніків;

до музею історії заводу «Ельворті»;

до бібліотеки Чижевського;

до підприємства «Веселі карамелі»;

на хутір «Надія»; до художнього музею.

Охорона праці і безпека життєдіяльності

Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності організована згідно із Законом України «Про охорону праці», Положенням «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1669 від 26.12.2017 року, Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (зі змінами від 22.11.2017 року № 1514), Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл - інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, та навчально – реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 №144 та «Санітарним регламентом для ДНЗ, затвердженим наказом МОЗу від 24.03.16 р. №234, зареєстрованим наказом Міністерства Юстиції України від 14.04.16 р. № 563/28693»

На початок 2018/2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та дошкільних групах, у шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану закладу.

На засіданні Ради закладу (протокол № 1, від 29.08.18 року) затверджено річний план роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці» та «Безпека життєдіяльності».

У зв'язку зі зміною нормативних документів на початок навчального року переглянуто посадові інструкції

Інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

У наказі по закладу від «31» серпня 2018 року № 123/о «Про організацію роботи з охорони праці у 2018/2019 н. р.» призначено відповідальною за організацію роботи з питань охорони праці педагога – організатора Калінку С.М., відповідальною за електрогосподарство й пожежну безпеку, за безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання в закладі призначено завгоспа Політаєву О.А. , відповідальними за охорону праці, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та пожежну безпеку в структурних підрозділах призначено Тарасенко Н.В. та Політаєву О.А. Наказом по закладу № 178/о від 22 вересня 2017 року призначено відповідальною за організацію і безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 м завгоспа Політаєву О.А.

Згідно з графіком навчання з питань охорони праці 03 грудня 2018 року проведено спеціальне навчання з охорони праці з працівниками, які виконують роботи на висоті понад 1,3 м (наказ від 30 листопада 2018 року №194/о «Про навчання з охорони праці та перевірку знань для працівників, які виконують роботи на висоті понад 1,3 м»), результати оформлені протоколом №1 від 17.10.2018 року. В грудні було проведено навчання на ІІ групу допуску з електробезпеки, працівників, що працюють з електроприладами (наказ від 20 листопада 2018 року № 186/о «Про проведення навчання працівників на ІІ групу допуску, які здійснюють експлуатацію електротехнічних установок») результати якого оформлені в журналі протоколів встановленої форми та навчання з охорони праці новопризначених працівників ( наказ від 12 листопада 2018 року № 182/о), які успішно здали іспит 16 листопада, результати оформлені протоколом встановленої форми.

З усіма працівниками закладу проведені інструктажі на робочому місці, з пожежної та електробезпеки, про що зроблені записи в журналах встановленого зразка.

У закладі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і учнів закладу. З усіма працівниками проведено повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці, пожежної та електробезпеки.

З метою контролю та аналізу стану охорони праці в структурних підрозділах закладу систематично проводяться Тижні охорони праці (наказ від 21 серпня 2018 року №110/о , від 29 жовтня 2018 року № 177/о, від 31 січня 2019 року №14/о, від 15 квітня 2019 року №51/о «Про проведення Тижня охорони праці ») результати яких відображені в підсумкових наказах (від 03.09 18 р. № 133/о та від 09.11.18 р. № 180/о, від 15.02.19р.№28/о, від 26.04.19 р.№60/о «Про підсумки проведення Тижня охорони праці») та оформлені акти встановленої форми.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні Педради спільно з Радою закладу (протокол № 1 від 29.08.2018 «Про стан травматизму та роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму. Організація роботи по охороні життя і здоров'я дітей. Профілактика нещасних випадків виробничого і побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективу»), квітень «Про організацію роботи з медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням», травень «Про стан травматизму серед учнів, вихованців та працівників закладу. Про організацію роботи з ОП та Бж. Профілактика НВ виробничого і побутового травматизму»; нарадах при директорові (протокол №9 від 27 вересня 2018 року «Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, травматизму) , (протокол №12 від 28 грудня 2018 року « Про стан дитячого травматизму»), ( протокол №3 від 28.03.19 «Про дотримання санітарно – гігієнічних норм в організації навчально – виховного процесу»)

Травмованих учнів не було ні під час освітнього процесу, ні в побуті. У дорожньо-транспортні пригоди учні закладу не потрапляли. Випадків травматизму виробничого характеру серед працівників не зафіксовано.

Формування здоров'язбережувальної компетентності, навичок безпечної поведінки здобувачів освіти – це один з основних напрямків роботи закладу. З цією метою в закладі видано наказ від 31 серпня 2018 року № 124/о «Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму та збереження життя і здоров'я учнів та вихованців», від 29 серпня 2018 року № 120/о «Про заходи щодо охорони життя і здоров'я вихованців, запобігання дитячого травматизму в осінній період», наказ від 30 листопада 2018 року № 197/о «Про заходи щодо збереження життя і здоров'я дітей, запобігання дитячого травматизму в зимовий період».

З учнями та вихованцями закладу вивчаються Правила дорожнього руху, Правила пожежної безпеки, проводяться Тижні знань безпеки життєдіяльності (наказ від 03 вересня 2018 року № 139/о від 29 жовтня 2018 року № 176/о, від 31 січня 2019 року №13/о, від 29 березня 2019 року №35/о, від 26 квітня 2019 року №61/о «Про організацію і проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності»), результати яких відображені в підсумкових наказах (від 14.09.18 р. № 155/о та від 09.11.18 року № 181/о, від 15.02 19 р. № 20/о, 19.04.2019 р. «Про підсумки проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності») . Тематика Тижнів різноманітна: «Молодь за безпеку дорожнього руху!», «Мала іскра – великий вогонь!», «Без здоров'я – немає щастя», «Зробимо життя безпечним», «У дорожніх правил канікул немає !». Розроблено інструкції для проведення цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти та первинних інструктажів перед зимовими та літніми канікулами . У класних керівників наявні комплекти бесід за якими вони проводять бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності та їх тематика на 2018/2019 н.р..

Класними керівниками на початку навчального року проведено вступний інструктаж із здобувачами освіти з записом у класному журналі, перед екскурсіями класними керівниками проведено цільові інструктажі з записом у журналах інструктажів встановленого зразка. Вчителями інформатики, трудового навчання та фізкультури проведено первинні інструктажі з дітьми з записом у журналах встановленого зразка. Щотижня класними керівниками проводяться бесіди з безпеки життєдіяльності

Всі учні 1 -12 класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні закладу та вихованці дошкільних груп проходять перевірку на педикульоз.Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі закладу. Відповідно оформлюються записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці.

Медична робота

Медичний кабінет забезпечений в повному обсязі лікарськими препаратами невідкладної медичної допомоги та препаратами першої медичної допомоги. Медична документація ведеться регулярно за відповідними формами.

В закладі працює 7 класів, в яких навчається 24 учні; працює 5 груп: 1 з них – ясельна, 4 - садові групи, групи відвідує 108 дітей. Організація харчування дітей в закладі здійснюється у відповідності з інструкціями Міністерства охорони здоров’я України затверджені згідно з чинним законодавством. Для організації харчування використовуються норми та вимоги затверджені постановою кабінетів міністерства України та Міністерством фінансів України. З 01.01.2005 року затверджені постанови кабінету міністрів України від 22.11.2004.

Учні та вихованці спеціальної дошкільної групи закладу знаходяться на неповному державному забезпеченні. Учні харчуються в закладі 2 рази за державний кошт на суму 27грн. Функціонує група цілодобового перебування для дітей, які проживають на території області. Діти цієї групи харчуються 4 рази: сніданок та обід отримують за державні кошти в розмірі 27грн., підвечірок та вечеря - за батьківські кошти в розмірі 20 грн. Вихованці закладу харчуються 3 рази: ясла на суму – 22,00 грн., сад - 32,00 грн. Між адміністрацією та батьками укладені договори, де відображені права та обов’язки кожної зі сторін. В раціон харчування включаються: м’ясні, молочні, рибні, ковбасні вироби, овочеві страви, салати зі свіжих овочів, яйця, соки.

Організовано пільгове харчування: для дітей батьки яких є учасниками бойових дій - 13 чоловік; діти, батьки учасники бойових дій, які загинули в зоні АТО – 1 дитина; діти, батьки яких беруть участь в зоні АТО – 1 дитина; для сімей, батьки яких мають 3 та більше дітей – 8 дітей; для сімей, яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму - 3 дитини; для вихованців, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильський АЕС – 2 дитини; для вихованців дошкільних груп, які мають інвалідність – 6 дітей.

Розроблена картотека страв та технологічні картки, розроблено графік прийому їжі для різних вікових груп, які постійно дотримуються. Основним показником виконання цих санітарно-епідемічних правил та норм раціонального харчування є відсутність в закладі харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій та відсутність захворювань у дітей шлунково-кишкового тракту та органів травлення.

В закладів функціонує харчоблок, їдальня. Столовими меблями забезпечені в достатній кількості. Столовим посудом їдальня забезпечена в достатній кількості. Не допускається використання битого, надщербленого посуду що є одним із заходів профілактики та запобігання кишковим інфекціям. Їжа готується безпосередньо перед видачею, суворо контролюються умови транспортування, правила і терміни зберігання та реалізації продуктів харчування, наявність сертифікатів якості. Не допускається використання неякісних продуктів без сертифікатів якості та сумнівної якості, технологія приготування їжі дотримується згідно картотеки страв. Дотримується водно-питний режим. В класи, їдальню, групи вода кип’ячена надходить з харчоблоку два рази на день.

Продукти харчування завозяться в заклад згідно графіка завозу продуктів. Звертається увага на санітарний стан транспорту; водії та експедитори мають медичні книжки. Продукти завозяться якісні, сертифіковані, зберігаються в коморі, ведеться журнал бракеражу сирої продукції з зазначенням терміну використання. В коморі в наявності двотижневий запас сипучих продукті, які зберігаються на стелажах. Розроблено перспективне меню на літньо-осінній і зимово-весняний періоди, примірні двотижневі меню на 1-ий і 2-ий тиждень, погоджені начальником Кропивницького міського управління Головного управління держпродспоживслужби Кіровоградської області Івановською Ю.Ю.

Для покращення організації харчування дітей в закладіпрацює Рада по харчуванню, яка створена наказом по закладу від 04.09.2018 року № 152/о. Розроблено план роботи Ради по харчуванню, заходи по поліпшенню організації харчування на 2018/2019 роки. В результаті перевірок Ради по харчуванню складаються акти, в яких відображається аналіз умов харчування школярів і дошкільників, аналіз санітарно- гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень.

Велика увага приділяється літньому оздоровленню дітей. Щороку в закладі працює дитячий табір відпочинку „Надія”, де було оздоровлено в 2018 році – 20 учнів.

В закладі дотримується режим прибирання, повітряний режим. Вологе прибирання проводиться тричі на день, генеральне прибирання – 1 раз на тиждень, з миючими засобами та відсуванням меблів. В осінньо-зимовий період проводиться кварцування класів і групових кімнат.

Один раз на рік школярі разом з батьками проходять медичний огляд з обов’язковими лабораторними обстеженнями, оглядом спеціалістів. За даними медичного огляду діти поставлені на диспансерний облік. Регулярно перед медичним оглядом вимірюється зріст та вага дітей, данні відображаються в листку здоров’я кожного класу та дошкільних груп. Згідно результатів медичних оглядів діти розподілені на фізкультурні групи з урахуванням стану здоров’я: основна група – 7 чоловік, підготовча група – 4 чоловіки, спеціальна група – 8 чоловік, звільнені від уроків фізкультури – 2 чоловіки. Для забезпечення якісного навчального процесу діти раз на рік проходять аудіометричне обстеження, яке дає змогу визначення ступінь залишку слуху. Флюорографічне обстеження згідно віку пройшли всі учні.

В 2019 році 31 дитина закінчила навчання в дошкільному відділенні закладу та вступає до 1 класу шкіл міста.

Згідно наказу №280 від 23.07.2014 року «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних і медичних оглядів працівників окремих професій, виробництва й організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» педагогічні працівники, молодший обслуговуючий персонал закладу проходять медичний огляд 1 раз на рік, працівники харчоблоку – 2 рази на рік. На кожного працівника оформлена медична книжка з відповідними відмітками про своєчасне проходження медичного огляду спеціалістами, данні лабораторного обстеження. Всі працівники мають допуск до роботи в закладі. Згідно наказу №280 від 23.07.2014 року «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних і медичних оглядів працівників окремих професій, виробництва й організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» всі працівники закладу поступово до 01.09.2019року переходять на медичні книжки нового зразку.

Заклад з 01.09.2018 року по 31.05.2019 року працював стабільно, без значних порушень санітарно-гігієнічного режиму. Приписів держпродспоживслужби не зареєстровано. Враховуючи кошти, які були витрачені для організації харчування та судячи з цифр середньої вартості дня, відсоткову норму продуктів харчування на одну дитину вважати задовільною.

Зустрічаючись з батьками медичний персонал закладу постійно проводить планову санітарно-освітню роботу. В закладі проводилась санітарно-освітня робота з метою зниження захворюваності серед учнів, вихованців та працівників. Були проведені лекції на тему: «Поступовий період адаптації», «Вдягаємо дітей правильно по сезону», «Профілактика педикульозу», «Профілактика ГРВІ», «Профілактичні щеплення та їх значення для здоров’я дитини», «Ротовірусна інфекція та її попередження», «Проведення генерального прибирання в групах та класних кімнатах. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму», «Профілактика захворювань гельмінтозами, коростою, педикульозом», «Профілактика сальмонельозу та інших кишкових інфекцій». Випущено санітарні бюлетні на тему: «Обережно! Кліщі!», «Хвороби брудних рук», «Хвороби брудних рук», «Профілактика термічних опіків», «Щеплення – профілактика багатьох захворювань!», «Щоб не було біди зі слухом».

Захворюваність учнів та вихованців постійно контролюється медичними працівниками, щомісяця проводиться підрахунок кількості захворювань, пропущених діто-днів по хворобі та аналізуються причини захворювань та методи їх усунення.

З вересня 2018 по травень 2019 року учнями і вихованцями закладу

було проведено відвідувань:

- садове відділення – 11757 д/дні

- шкільне відділення – 3020 д/дні;

треба було провести відвідувань:

- садове відділення – 20196 д/дні

- шкільне відділення – 3960 д/дні;

пропуски по хворобі:

- садове відділення – 1351 д/дні

- шкільне відділення – 132 д/дні;

пропуски з інших причин та не підтверджені заявою батьків:

- садове відділення – 7088 д/дні

- шкільне відділення – 808 д/дні.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1972 році. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація закладу разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню будівлі в робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Міської ради міста Кропивницького.

Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту електроенергію, воду та опалення. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв, хоча вони були мізерними.

Раз на рік проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридори, кабінети, групові та класні кімнати поступово ремонтуються та поповнюються новими стендами, виставковими, ігровими та методичними матеріалами. Активно проводиться робота з озеленення кімнат, класів, кабінетів, коридорів.

Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядають діти та обслуговуючий персонал. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території.

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань для 1 класу Нової Української Школи було отримано 5 комплектів учнівських парт - 7300 грн, конструктор Лего, дидактичний матеріал - 19001 грн. мультимедійний проектор - 17968 грн, ноутбук - 16977 грн, принтер - 5055 грн., ламінатор - 2461 грн; придбано кухонний посуд - 6770 грн., Проведено лабораторні дослідження питної води, технічне обслуговування вогнегасників та дератизація.

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, поточні ремонти коридорів та інших приміщень закладу, обладнано кабінет слухової роботи , здійснюється оплата за послуги Інтернету. Було проведено ремонт водопровідної труби на харчоблоці, батареї в дошкільній групі 3.

Протягом 2018/2019 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів, вели активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території закладу, проведенню ремонтних робіт. Було здійснено фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання.

За рахунок благодійних коштів батьків придбано подушки дитячі – 1190 грн., бойлер 2 шт. - 6050 грн, дошка учнівська 2 шт. - 5020 грн, пилосос - 1500 грн, наволка - 420грн мікрохвильова піч - 1300 грн мийка 1150 грн .Власними силами відремонтовано огорожу закладу, проведено покос трави на території закладу - 2500 грн виготовлено меблі в кабінет обслуговуючи праці - 4500 грн.

Кiлькiсть переглядiв: 396

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.